Stiftelsen för Nykterhetsbefrämjande Ändamål

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är främja nykterhet och arbeta för dess upprätthållande. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med tjugo procent (20%) av kapitalets värdetillväxt (fonderas) och åttio procent (80%) av kapitalets värdetillväxt skall bli föremål för utdelning. Om utdelning ej sker skall dessa 80% läggas till utdelningen kommande år.

Utdelningen skall i första hand tillfalla verksamhet inom Lysekils kommun och i andra hand verksamhet inom Göteborgs och Bohus Län. Utdelningen skall gå till specifika ändamål inom nykterhetsområdet eller till nykterhetsföreningar.

Ansökan om stipendium skickas in efter att man genomfört sitt årsmöte.

Föreningar som gör en insats som är nykterhetsfrämjande, kan komma in med en skrivelse och motivera varför just de skall tilldelas ett stipendium, de skall i första hand vara verksamma inom Lysekils kommun, i andra hand inom Göteborgs och Bohuslän.

Till ansökan om varför föreningen ansöker om stipendium skall bifogas:
◾Årsmötesprotokoll
◾Verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang mm) och revisionsberättelse för föregående år
◾Ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
◾Verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för kommande år.
◾Stadgar

I ansökan skall även anges:
◾Namn och telefonnummer på föreningens kontaktperson samt e-postadress.
◾Hur många medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är
◾Föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress, tel nr och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget
◾Bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen

OBSERVERA att ansökan behandlas först när samtliga dokument och uppgifter inkommit.

V.v. skicka ansökan till kassören, adress finns på sidan ”Kontakta oss”

Kommentarer inaktiverade.